Det er med glede og stolthet vi kan formidle at Sirdalsheimen onsdag i sist uke ble resertifisert som livsgledesykehjem.

Livsglede er et viktig utviklingsarbeid som krever engasjement, systemtenkning, fagkompetanse og ledelse. Bestått resertifisering viser at vi er på rett vei med å jobbe systematiske for å kvalitetssikre våre langtidstjenester.

Det rettes en stor takk først og fremst til livsgledegruppa som jobber iherdig med å sette livsglede i system. Deres engasjement, positivitet og stå på vilje er helt unik og vi er stolte av å ha dere med på laget vårt. 

Videre rettes en takk til alle våre flotte medarbeidere på Sirdalsheimen som  bidrar til at det skapes gode øyeblikk som gir livsglede for våre beboere hver dag. Dere har all grunn til å være stolte av dere selv. Sist men ikke minst vil vi takke alle våre samarbeidspartnere og frivillige som bidrar med aktiviteter og gir av seg selv for å glede andre. Dere er fantastiske alle sammen, og bidragene deres betyr mye for beboerne på Sirdalsheimen.

Livsglede 1 (2).jpg     Livsglede 2 redigert .jpg