Siste frist til å få pass ved Sirdal lensmannskontor er fredag 21.06.19.
Etter denne datoen vil det bli mulig for innbyggere i Sirdal å få utstedt pass/fornye pass blant annet ved Egersund politistasjon. 
Vi henviser forøvrig til politiet sin hjemmeside om info rundt dette som har med pass og timebestilling å gjøre.
https://www.politiet.no/tjenester/pass/pass-og-timebestilling/