Sirdal kommune prioriterer høyt å ta vare på innbyggerne våre i en ekstraordinær situasjon.

Folkehelseinstituttet oppfordrer til en nasjonal dugnad for å redusere spredning av Koronaviruset.  Sirdal kommune er tydelige på at vi tar den oppfordringen på alvor. Det står om liv og helse.

Regjeringen har gradvis åpnet opp ulike tjenester og funksjoner i samfunnet. Det er utarbeidet egne «smittevernveiledere» for ulike sektorer og bransjer med krav til tiltak og råd knyttet til begrensninger i tilbudet. Samtidig har smittesituasjonen endret seg negativt de siste ukene både i enkeltregioner/kommuner i Norge og i andre land.

Sirdal kommune forholder seg til nasjonale smittevernregler og smittevernveiledere når det gjelder åpning og drift av ulike aktiviteter. Sentralt i flere av smittevernkravene/rådene er at det skal være en «ansvarlig» arrangør/driver av aktivitet som skal påse at smittevern knyttet til COVID-19-viruset blir overholdt.
Dette betyr blant annet av overnattingssteder og serverings- og skjenkesteder, inkludert pub/bar, kan holde åpen sin virksomhet i tråd med nasjonale smittevernregler og under forutsetning av at smittevernveiledere m.m følges.
Skjenkesteder må sikre at gjester klarer å oppfylle smittevernregler om avstand m.m. i hele skjenkestedets åpningstid!

Regjeringen har åpnet opp for arrangementer inntil 200 personer under forutsetning av at arrangementet har en ansvarlig arrangør. For å sikre mulighetene til eventuell smittesporing bes arrangøren om å ha oversikt over navn og mobiltelefonnummer til deltakere på arrangementet og at opplysningene lagres sikkert i minst 10 dager slik at kommuneoverlege/smittevernmyndighet kan bruke opplysningene ved behov.

Det er også sentralt åpnet for at inntil 20 personer kan samles i private tilstelninger så sant smittevernregler følges.

 

Spesielt om fritidsreiser:

Sirdal kommune ber sine innbyggere og tilreisende om å følge Regjeringens reiseråd.

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning.

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene.
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 1 meters avstand til andre i dine omgivelser.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker.

Begrensninger i kommunale tjenester

1. Rådhuset er åpent for møter i folkevalgte organer, men møtene skjer uten tilhørere.
2. Kinoen i kulturhuset er åpen, men med begrensninger på antall publikum og smittevernregler om avstand m.m. må følges.
3. Bibliotekene er åpne, men kun for utlån og innlevering av bøker og med begrensning på antall personer samtidig i lokalene.
4. Idrettshallen i kulturhuset er åpen med begrensninger på antall personer samlet. Garderobene er stengt.
5. Private arrangement på kulturhuset på Tonstad kan avholdes med begrensninger i antall personer og at smittevernregler må følges.
 

Smitteverntiltak i Sirdal kommune.

I tillegg til nasjonale smitteverntiltak har Sirdal kommune etter råd fra kommuneoverlegen besluttet dels å opprettholde, men også justere innførte tiltak med hjemmel i smittevernloven § 4-1:

 1. Garderobene i idrettshallen er stengt.  
 2. Kommunale treningsrom i Sirdal er stengt (blant annet på kulturhuset, Sinnes skule, og Sirdalsheimen). Ny vurdering innen 1. september 2020. Utfordringen for disse rommene er hvordan smittevern og renhold skal kunne ivaretas i ubetjente lokaler som er relativt små.
 3. Ungdomsklubben på Tonstad er stengt.
 4. Det er egne retningslinjer for besøk til beboere på Sirdalsheimen. Blant annet meldeplikt for besøk, begrensninger på antall personer som kan samles og oppfordring til at besøkene helst gjennomføres utendørs. Se egne regler publisert på kommunens hjemmeside under pleie og omsorg.
 5. Maksimalt antall som kan delta i begravelse følger sentrale regler om inntil 200 personer under forutsetning av at smittevernregler (blant annet avstandskrav) kan følges. Størrelsen på kirkene/kapellene setter begrensninger for hvor mange som kan samles i hver begravelse.


Ny vurdering av lokale smitteverntiltak senest 1. september 2020.

Tonstad, 14. august 2020

Inge H. Stangeland                                               
Rådmann                                                                

Kontaktperson for media:
Ordfører Jonny Liland, mobiltelefon 99048350

For mer informasjon om Covid-19, blant annet testing, klikk her...