Det har i dag vært møte i beredskapsledelsen i Sirdal. Pandemisituasjonen følges tett.

Sirdal kommune prioriterer høyt å ta vare på innbyggerne våre i en ekstraordinær situasjon. Det konsentrer vi nå alle være ressurser om.

Folkehelseinstituttet oppfordrer til en nasjonal dugnad for å redusere spredning av Koronaviruset. Sirdal kommune er tydelige på at vi tar den oppfordringen på alvor. Det står om liv og helse.

Vi er en reiselivskommune, og skal være et godt vertskap. Slik situasjonen nå er oppfordrer vi våre deltidsinnbyggere og gjester om å holde seg i hjemkommunen. Der er det kommunale helsevesen tilpasset innbyggertallet om man skulle behøve hjelp. Vårt tjenestetilbud er i utgangspunktet dimensjonert etter innbyggertall.

Vi oppfordrer egne innbyggere til å begrense reisevirksomheten til andre kommuner til det som er nødvendig.

I tillegg til nasjonale smitteverntiltak har Sirdal kommune etter råd fra kommuneoverlegen i dag besluttet å opprettholde og utvide innførte tiltak med hjemmel i smittevernloven § 4-1:
 

 1. All møtevirksomhet og alle arrangementer i Sirdal skal reduseres til det mest nødvendige. 

  Møteplasser hvor mange mennesker møtes jevnlig stenges.

  Det er meldeplikt for innendørs arrangementer med mer enn 10 personer og utendørs arrangementer med flere enn 50 personer. Melding sendes til Sirdal kommune og vurderes av kommuneoverlegen/smittevernlegen.

  Større arrangementer må forvente avslag om å gjennomføre arrangementet.
   
 2. Sirdal kommune oppfordrer sterkt innbyggere og besøkende om å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger om ikke å ha større ansamlinger av personer utendørs verken av voksne eller barn. Større samlinger på fotballbanen o.l. skal ikke forekomme.
   
 3. Alle tillatelser til private arrangement i kommunale bygg er inndratt.
   
 4. Langrennsløypene i Sirdal tillates ikke bli kjørt opp fra 13. mars 2020 og inntil videre.
 5. Skitrekkene og varmestuer, serveringssteder inkludert skjenkesteder ved skitrekkene stenges.
   
 6. Overnattingssteder som hoteller, boligrigger, internatbygg/større hybelbygg, større bedriftshytter, leirskoler o.l. stenges.
   
 7. Det er ikke lov å leie ut eller låne ut fritidsboliger til personer som ikke er fast bosatt i Sirdal med formål gjennomføring av karantene eller isolasjon knyttet til COVID-19-viruset.
   
 8. Det nedlegges forbud mot overnatting i campingvogner i Sirdal kommune. Unntak for forbudet er tilsvarende unntak i nasjonalt forbud mot overnatting i fritidsboliger.
   
 9. Trossamfunn og menigheter i kommunen må avlyse eller utsette alle arrangementer som ikke er helt nødvendige.
   
 10. Sosiale aktiviteter på Sirdalsheimen og dagsentrene i kommunen stoppes helt.
  Kafeen på Sirdalsheimen holdes stengt.
   
 11. Det er innført besøkstopp på Sirdalsheimen. Besøk vurderes individuelt og tillates kun unntaksvis i særskilte situasjoner.
   
 12. Serveringsteder, utesteder og skjenkesteder i Sirdal stenges.

  Matutlevering (take-away o.l.) er godkjent. Det er ikke lov å spise i serveringslokalet.

  Selve bakeriutsalget (ingen servering med sitteplass) kan holdes åpent under forutsetning av forebyggende smitteverntiltak og begrensning på antall kunder (kø skal unngås).
   
 13. Tonstad-badet og bassenget på Sinnes er stengt.
   
 14. Kinoen på Tonstad er stengt.
   
 15. Idrettshallen på Tonstad er stengt.
   
 16. Treningsrom i Sirdal stenges (blant annet på kulturhuset, Sinnes skule, Sirdalsheimen og hos Sira-Kvina kraftselskap).
   
 17. Turistinformasjonen på Kvæven er stengt.
   
 18. Bibliotekene på Tonstad og Sinnes er stengt.
   
 19. Ungdomsklubben på Tonstad er stengt.
   
 20. Kulturhuset på Tonstad er stengt for alle arrangementer.
   
 21. Maksimalt antall som kan delta i begravelser settes til 30 personer fordelt på 25 personer på benkeradene og 5 personer tilknyttet kirke og begravelsesbyrå.

 

Tiltakene over trådte i kraft fredag 13. mars 2020 kl. 0001.

Tiltakene gjelder inntil annet bestemt. Ny vurdering av smitteverntiltak 14. april 2020 om blant annet overnatting for større grupper arbeidere bygg og anleggsvirksomhet og løypekjøring.
 

Nasjonale føringer om smitteverntiltak eller korona-situasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt må endre seg mye i positiv retning før det eventuelt er aktuelt å redusere omfanget av lokale smitteverntiltak.
 

2. april 2020
 


Inge H. Stangeland                                                    Ivan Jovovic
Rådmann                                                                   Kommuneoverlege/smittevernlege
 

Pressekontakt:
Ordfører Jonny Liland, mobiltelefon 99048350