Det vil fra og med 04.04.23 - 01.05.23 være mulig å søke på kommunale boligtomter i det nye boligfeltet "Knausane". Trekningen skjer 08.05.23 og vil bli gjort av ordfører Jonny Liland direkte.

Fra skjærtorsdag (06.04.23) til 2.påskedag (10.04.23), vil det være tilrettelagt for å besøke knausane for folk som vurderer å kjøpe tomt. Kun gangferdsel vil være lov og all ferdsel skjer på eget ansvar. 

 

For å lese mer/Legge inn søknad, gå til: https://www.knausaneboligfelt.no