Byggesak- og eiendomsarkivene er digitalisert og tilgjengelig på nett. Dette er et ledd i strategien for mer veiledning og bedre service for de vanlige innbyggerne/brukerne.

Sirdal kommune ønsker å gi et best mulig tilbud og god service når det gjelder tilgang på informasjon til sine innbyggere. Bygg- og eiendom er et stort og viktig område innenfor kommunal forvaltning. Ved å gjøre arkivene våre digitalt tilgjengelige kan prosesser rettet mot kommunens innbyggere forenkles og forbedres.  Informasjonsnivået vil bli bedre og høyere, noe som igjen sikrer at man kan treffe raskere og bedre beslutninger i den offentlige saksbehandlingen. Bevaring av eldre arkiver samtidig med at man effektivt kan benytte eldre saker til ny saksbehandling er en av hovedårsakene til at kommunen nå har digitalisert dette arkivet.

Mer informasjom om hvordan man søker og tilgang til arkivet, klikk her...