Søkandsfristen til begge disse stillingene har gått ut og søkerlistene er nå klare. 

Søkerliste - prosjektleder 
Bonev Andrey (44)
Saltanat Z. Berntsen (36)
Søker er unntatt offentlighet - mann 

Søkerliste - næringssjef/prosjektutvikler 
Halvor Olsen - (61)
Inge Håvard Aarskog - (51) 
Kjartan Lindland - (45)
Magnar Baisgår - (43) 
Merete Liland - (33)
Richard Johan Aardal - (53)
Thorstein H. Soma - (58) 
Magnus Aasheim Andersen - (33) 

I tillegg er det fire søkere til stillingen som næringssjef/prosjektutvikler som er unntatt offentlighet (to kvinner og to menn).