Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg, samt anlegg for friluftsliv i fjellet.

Mer informasjon og søknadsskjema finner på Anleggsregisteret.no

Frist for å sende over søknad til kommunen er 21.11.2022. For nærmere info, ta kontakt med

Alf Sveinung Haughom, ash@sirdal.kommune.no