Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg, samt anlegg for friluftsliv i fjellet.

Mer informasjon og søknadsskjema finner på Anleggsregisteret.no

Frist for å sende over søknad til kommunen er

01.11.2023 

For nærmere info, ta kontakt med Alf Sveinung Haughom, ash@sirdal.kommune.no