Sølvkre har i lengre tid vært vanlig, mens Skjeggkre er forholdsvis nytt i Norge og har spredd seg med rekordfart. Dette er ikke definert som skadedyr men kan oppleves som en plage, de gjør lite eller ingen skade og det er kun i sensitive arkiver, gamle bøker og museer osv behandling er påkrevd. Skjeggkre er ikke smittebærer.

Det er oppdaget kre på Tonstad skule, Tonstad barnehage og på Sirdalsheimen.  Faren for å ta med seg dyr hjem er liten. Vesker og ransler som oppbevares over lengre tid kan i enkelte tilfeller være utsatt, normalt er det tilstrekkelig å bare riste gjenstanden ute. Største faren for å få kre hjem er via pappemballasje og byggevarer.

skjegkre.png

 

Det er i dag relativt gode giftåter men de selges ikke til uautorisert personell. Firmaet Rentokil  - som er ekspert på skadedyrkontroll er engasjert av kommunen for bekjempe sølvkre og skjeggkre. Byggene er under behandling.