Informasjon fra byggeledelsen om arbeid i og rundt Tonstad. Statnett har fire prosjekter pågående i Tonstad-området.

  • Vestre korridor, ledningspakke 1: bygger ledning sørover fra Ertsmyra inkludert ny ledning mellom dagens Tonstad koblingsanlegg og nye Ertsmyra stasjon.
  • Vestre korridor, ledningspakke 2: bygger ledning nordover fra Ertsmyra.
  • Ertsmyra stasjon er delt i to prosjekter:
    • NordLink: Likestrømsanlegg som ligger sør på Ertsmyra stasjon, og er koblingspunkt for ny Tysklandsforbindelse.
    • Vestre korridor: Sentralnettanlegg som ligger nord på Ertsmyra stasjon, og er en transformatorstasjon for kobling mellom sentralnettledninger og regionalnettet.

 

LEDNINGSPAKKE 1
Det vil foregå fundamenteringsarbeider og mastereis på likestrømsledningen, som går mellom Tonstad og Vollesfjord.

LEDNINGSPAKKE 2
Arbeid pågår mellom Ertsmyra og Fjotland, og fra Tjørhom og nordover. Det arbeides med å strekke ledning og reise master. Været er en utfordring på fjellet og for å bli ferdige med tidskritiske aktiviteter, og dersom været tillater det, kan det bli arbeidet på søndager.

ERTSMYRA STASJON
Nordlig del, Vestre korridor: Denne delen av Ertsmyra er satt i drift, og vi jobber med arrondering utover året.
På NordLink anlegget fortsetter arbeidet.