Statnett er i gang med å rive eldre ledning i Sirdal.  I perioden fra slutten av mars og frem til sommer og høst 2021 vil det være mest aktivitet i områdene mellom Tjørhom og Tonstad. Det kan høres kraftige smell når ledning skal fjernes. Denne sprengningsoperasjonen vil bli varslet med sirene i forkant.

Ellers består arbeidet i  å demontere master og etter hvert å fjerne fundamenter.