Det er åpent for turgåere på veien fra Josdal og inn til Ertsmyra, videre på brøytevei kun utenfor arbeidstid 20:00-06:00, som går på østsiden av Statnetts transformatorstasjon, og til Grubeli. Det er anleggstrafikk på denne veistrekningen og skal derfor ikke brukes av turgåere i arbeidstiden. 
Innenfor ordinær arbeidstid vil det etter avtale med Knut Birkeland eller Roger Mehammer hos Statnett, være mulig for personer med spesielle behov å kjøre fra Josdal til Tonstadtippen via brøyteveien med bil.
Dette gjelder frem til Grubeliveien åpnes igjen etter rassikring. Planlagt åpning er antatt å bli 24. juni.