Sira-Kvina kraftselskap melder at arbeidet med rensk og sikring pågår, og planlegges ferdigstilt i midten av juni måned.

Når det gjelder omkjøringsmuligheter, melder Statnett at anleggsveien forbi stasjonsområdet på Ertsmyra er stengt for kjøretøy som ikke er tilknyttet pågående anleggsarbeid.  

Grunneiere og hytteeiere som har behov for transport til sine eiendommer, må gjøre egne avtaler med Statnett.

Det er lov til å gå og sykle på anleggsveien i helgene og etter at anlegget er stengt kl 20 på hverdager.  er stengt kl 20 på hverdager. Statnett beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper på forståelse for beslutningen som begrunnes ut fra Byggherrens risikovurdering og krav pålagt i Byggherreforskriften.