Sirdal vil i løpet av denne uken oppnå å ha vaksinert 50% med 1.dose, av de som er i den anbefalte aldersgruppen (per i dag) for koronavaksine. Ca. 34% av disse er fullvaksinert.

Vi har fått vite 3 uker frem i tid hvor mange vaksinedoser vi får, og det er mindre enn forventet. Vi vaksinerer nå i prioriteringsgruppe 9, alder 45-54 år. Innkallingen skjer etter listene fra fastlegene, så det er viktig at de som ikke har fastlege her, får sendt erklæring fra sin fastlege. Erklæringen bør inneholde at de ønsker vaksine og at fastlegen gjør de vurderingene som trengs i forhold til koronavaksinen. Det er nå 12 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2, men det kan forandres med kort varsel.

Studenter som er folke registrert i Sirdal, vil få tilbud om dose 1 her i kommunen. De som studerer langt unna vil få tilbud om dose 2 på studiestedet. Studenter som skal studere i utlandet, må ta kontakt med koronatelefonen for å avtale tid, slik at de rekker to doser før avreise.

Utfra leveranser som er forventet ser det ut som at aldersgruppen 18-24 år kan begynne å bli vaksinert med dose 1 i uke 30-31.

Vi vil nå begynne å sende ut SMS-varsling til de årskullene som står for tur til å bli vaksinert. Vi håper at alle tar seg tid til å svare på svaralternativene som kommer opp, slik at vi kan få en oversikt. Ønsker du som får varsling vaksine, så gjør du slik det står i varslingen for å bestille tid for vaksine.

Hvis du har spørsmål utover dette når det gjelder vaksineringen ta kontakt på koronatelefonen 941 46 907. Telefonen er betjent mandager, onsdager og fredager mellom klokken 9 -11, på hverdager.