Status for Sirdal kommune er ingen testede eller smittede innbyggere per 6. mars 2020.

 

Kommunens beredskapsledelse har deltatt på ukentlig telefonmøte med Fylkesmannen i Agder og vil rapportere og delta på ukentlige møter med Fylkesmannen i fortsettelsen.

 

Kommunens beredskapsledelse og aktuelle ressurspersoner/ledere har i dag hatt et statusmøte og vurdert  aktuelle tiltak i Sirdal. Fylkesmannen har spesielt utfordret kommunene på planlegge tiltak for å håndtere at 25 % av kommunens ansatte er syke eller i karantene/isolasjon, jf. anslag fra Folkehelseinstituttet.

 

Kommunens beredskapsledelse og aktuelle enheter vil ha ukentlige statusmøter om situasjonen i Sirdal kommune knyttet til Koronaviruset.

 

Rådmannen