Kommunelegen melder om 4 nye positive tester i dag. Det er både Delta varianten og Omikron varianten.
Smittede og nærkontakter er ivaretatt. 


I tillegg er det i forbindelse med oppstart av skole etter jul 3 positive selvtester. 
PCR tester er gjennomført, alle er i karantene fram til svar foreligger.
Skole har sendt ut melding til berørte foresatte om testing.