Vi har høy forekomst av smittede hos skoleelever.  

Kommunelegen melder om smitteutbrudd ved Sinnes skule.  Situasjonen er uoversiktlig.
Smittesituasjon har konsekvenser for enkelte klassetrinn, detaljer formidles til elever og foresatte.

På Tonstad skule er det smitte, situasjonen her beskrives foreløpig som enkelttilfeller.

Kommunen forventer økning i smitte, og legger opp til betydelig testomfang, i tråd med de nye nasjonale føringer.