Smittetallene øker nå i Sirdal kommune, og det er ventet at økningen vil fortsette. Smittetrykket er beskrevet som høyt i forhold til innbyggertall. Det innebærer at vi som innbyggere fremover må ha fokus på de nasjonale råd og veiledninger. Hovedfokus er vaksinering, avstand og reduksjon av nærkontakter. Nasjonale føringer er ikke å forsøke å slå ned smitten, men å jevne ut smittekurven. Det gjelder følgelig også i Sirdal. Vi må derfor forvente at svært mange vil bli smittet.

Regjeringen.no og fhi.no finner man informasjon om gjeldende retningslinjer for testing, karantene og vaksinering. Den kommunale Koronatelefonen er åpen mandag til fredag kl 09.30 til 11.00 og nummeret er 941 46 907.
For informasjon om vaksinering i Sirdal kommune, klikk her

Sirdal kommune forbereder seg på å hvordan kommunal drift skal kunne opprettholdes ved høy smitte og høyt sykefravær. Vi vil holde innbyggerne orientert gjennom kommunen sin hjemmeside www.sirdal.kommune.no og på facebook.