Torsdag i forrige uke var det dugnad på Holmen i forbindelse med tiltaka som er gjennomført der i sommer. 
Det kom representanter både fra Tonstad, Virak og Haughom båtforening som gjorde en kjempeinnsats ved alt fra lemping av stein, felling av trær, bæring og legging av torv, rydding av kratt og vedhogst.
Kommunen som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet stod for kaffe og noe å bite i. 
Til våren vil kommunen invitere alle til «åpningsfest» på Holmen.