Mange kraftlinjer i Øvre Sirdal er nå lavthengende grunnet snø/is eller ligger skadet på bakken. Innbyggere og fritidsinnbyggere må holde avstand til kraftlinjene ved ferdsel i terrenget. Berøring kan medføre livsfare !

Sirdal kommune