NVE og Meterologisk Institutt har varslet ekstremvær for Agderfylkene grunnet mye nedbør. Sirdal kommune ber innbyggere og andre som oppholder seg i Sirdal om å følge med på www.yr.no og www.varsom.no for oppdatering av værsituasjonen.

Innbyggere og næringsliv bes renske og følge med på stikkrenner, takrenner, bekkeløp m.m. Løse gjenstander langs vassdragene må sikres mot vannmassene. Vis aktsomhet ved ferdsel langs bekker og elver !

Det er meldt mye nedbør de neste døgnene. Virkningen av nedbøren kan vedvare flere dager.