Kommunestyret i Sirdal har gjort følgende vedtak, 29.09.22:

Sirdal kommune gjennomfører en kontantutbetaling på kr. 5.000,- pr. innbygger etter samme mal som høst/vinter 2021. Vilkåret for utbetaling er folkeregistret adresse i Sirdal kommune pr.31.08.22. Frist for innlevering av ferdig utfylt skjema til kommunen fastsettes til 16.10.22.

 

Høye strømpriser påvirker Sirdal og utgjør en stor del av husholdningsbudsjettet for de aller fleste. Dette skaper usikkerhet og utrygghet for mange. Ordfører Jonny Liland er svært glad for nå å kunne tilby en ekstraordinær utbetaling til innbyggerne i Sirdal, og håper en slik ordning kan bidra til å dempe utgifter til strøm, samt bekymringer som kan oppstå i denne ekstreme prissituasjonen som vi nå opplever.

Kommunestyret har vedtatt en ekstraordinær utbetaling på kr. 5.000 til hver innbygger i Sirdal.

Sammen med den statlige strømstøtten, og den lokale tariffen til lokalt næringsliv, vil Sirdal kommune ha en svært kraftfull pakke for både innbyggerne og for næringslivet i dalen.

Sirdal kommune finansierer utbetalingen med utbytte fra Agder energi, og mener det er riktig at økt verdiskaping fra selskapet skal komme sirdølene til gode.

Ordføreren understreker at dette er en ordning som alle innbyggere skal kunne benytte seg av med god samvittighet. De folkevalgte arbeider for at det skal være godt å være sirdøl. Ordføreren håper dette er et grep som gjør det enklere for alle sirdøler å møte vinteren.

 

Hvem kan få strømstøtte?

Alle som er folkeregistrert i Sirdal kommune pr. 31.08.22 er berettiget til ekstraordinær utbetaling.

Ordningen er frivillig, og alle må selv søke om denne strømstøtten.

 

Hvordan søke om strømstøtte?

Fristen for å søke om strømstøtte har passert.

 

Frist for å søke

Søknad om strømstøtte kan leveres i perioden mellom 30.09.22 – 16.10.22.