Sirdal kommune har gratis påmelding til alle i Sirdal i aktivitetskampanjen "Sykle til jobben"- all aktivitet teller og du trenger ikke sykle. 

For å melde seg på > https://sykletiljobben.no/