• Ta telefonen når du blir ringt til – det kan være kommunen sitt smittesporingsteam.
  • Som arrangør skal du ha oversikt over kven som er tilstede, inkludert kontaktopplysinger.
  • Følg råd og regler for testing, isolasjon og karantene.
  • Dersom du kommer til Noge fra et «rødt område», må du i karantene.
  • Får du symptomer, selv milde luftveissymptomer, test deg.

Se hele oppfordringen her: https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/--ta-telefonen-det-kan-gjelde-smittesporing/