Sirdal kommune og Sirdal brann og redningsvesen ønsker å rette en stor takk til alle som var involvert i brannen på Lunde i sommer.
Hendelsen er nå ferdig evaluert, og rapporter er skrevet. Vi som var utrykningsledere under brannen sitter allikevel igjen med et behov for å takke alle som gjorde en formidabel innsats. Brannvesenets mannskaper har mottatt mye ros etter hendelsen, og denne er absolutt berettiget. Sjelden, eller aldri før har brannvesenets kapasitet og beredskap blitt satt på prøve over tid på nivået som opplevdes under «Lunde-brannen». Som utrykningsledere er det et privilegium å ha ansatte som er så engasjerte og innsatsvillige som våre mannskaper i Sirdal brann og redningsvesen. Så takk til alle som ofret både ferie og familietid for å bekjempe brannen.

Men, det er så mange flere som fortjener en stor takk i denne sammenheng:

Takk til de som oppdaget brannen, og som meldte i fra om dette. Takk til alle dem som var med på å begrense brannen i oppstarten slik at ingen bygninger brant ned. Takk til hun som var på butikken og hentet mat og drikke, og smurte matpakker. Takk til hun som kom med nybakte kaker til oss. Takk til Sivilforsvaret, Flekkefjord brannvesen og Rogaland brann og redning som kom med uthvilte mannskaper og utstyr. Takk til hun som kom med nystekte lapper og syltetøy. Takk til  Outdoor College som åpnet skolen for oss, og som laget mat og matpakker som ble båret opp på fjellet i ryggsekker. Takk til hun som åpnet butikken sin på søndagsmorgen slik at vi kunne få mer mat og drikke til mannskapene. Takk til grunneier som bar mat og drikke opp på fjellet som kjentmann, og som kunne fortelle hvor det var greiest å gå. Takk til Egenes brannteknikk for at det var mulig å hente mer slangemateriell i helgen. Takk til bondelaget som organiserte slik at vi fikk hjelp av mange traktorer med gjødselsvogn som kunne dynke områder med vann der det var fare for spredning av brannen. Takk til dem som stilte med droner slik at vi kunne få bedre oversikt over brannområdet. Takk til helikopterpilotene. Takk til dem som laget mat, transporterte mat, drikke, drivstoff og utstyr for oss. Takk til alle dere som time etter time, dag etter dag stilte positive, med godt mot for å delta både med bæring av mat, drikke, drivstoff og utstyr, og ikke minst deltok i selve slukkearbeidet, og takk til ektefeller, samboere og barn som ventet tålmodig hjemme i beste «ferie-tid» mens brannmannskapene var ute og jobbet.

Dere har alle gjort en formidabel innsats, og vi er veldig takknemlige. Vi kan med rimelig sikkerhet si at uten Deres innsats hadde resultatet av slukkearbeidet blitt ett annet.

Utrykningsledere under «Lunde-brannen»

John Ove Sinnes
Morten Tonstad
Stein Ivar Sinnes
Ivar Skreå