Ledelsen i kommunen har over lengre tid vært opptatt av tannhelsetilbudet til innbyggerne i Sirdal. Tjenesten er fylkeskommunal - derfor har vi hatt tett kontakt med ansvarlig for tjenesten i fylket. 

Vi er tilfreds med at ny virksomhetsleder har lyttet til oss og innfridd våre krav. Sirdal tannklinikk er ikke lenger lagt inn under Flekkefjord - nå har klinikken felles ledelse sammen med Kvinesdal. 

Sirdal tannklinikk har nå åpent to dager i uken - onsdager og torsdager (tidligere kun onsdager). Det er viktig at kapasiteten har økt.

Alle skal kunne bruke klinikken, også våre skoleelever. Det er ikke riktig slik Agder skrev nylig, at tilbudet til skoleelevene står i fare. 

Politisk og administrativ ledelse i kommunen vil fortsette samtalene med ansvarlig for tjenesten for å forsikre seg om at innbyggerne i Sirdal får et stabilt og fullgodt tannhelsetilbud.