Viktig informasjon i forbindelse med vår fiberutbygging 
Telenor har i samarbeid med Sirdal kommune, bygget nytt fibernett til store deler av Sirdal. Nå
gjenstår det å kartlegge interessen for fibertilknytning til de gjenstående områdene som består
av spredt bebyggelse. Å bygge ut ny fiber-infrastruktur er kostbart og vi er derfor avhengig av en 
god oppslutning om en utbygging skal kunne gjennomføres i de gjenstående områdene i Sirdal. 

Husk å melde din interesse 
Du kan være med å bestemme om vi skal bygge ut nytt fiber-infrastruktur i de gjenstående 
områdene i Sirdal, husk derfor å melde din interesse. Vi har fått mange henvendelser fra husstandene 
den senere tiden, så vi ser det er et stor engasjement for at vi sammen skal få til dette.

Meld din interesse ved å legge inn forhåndsbestilling på internett via følgende lenke: https://info.canaldigital.no/sirdal/
Fremdrift vil bli prioritert ut fra interesse og oppslutning, og din bestilling vil tre i kraft først når vi har oppnådd tilstrekkelig med bestillinger.
Du får tilsendt egen informasjon rundt dette. 

Med vennlig hilsen 
Telenor Norge AS / Canal Digital Kabel