Hekker og busker kan føre til farlige situasjoner i trafikkbildet. Nå som det er skolestart er det ekstra viktig at grunneiere har fokus på dette og trimmer eventuelle hekker og busker.

- Klipp hekker og busker ved din egen eiendom og avkjørsel 
- Hekker som kan hindre sikt må ikke være høyere enn 50 cm og må ikke stille inn i vei eller fortau
- Nå som skolen har startet er det ekstra viktig at du har klippet hekken
- Hvis du har problemer med å klippe hekken for å oppnå nødvendig sikt så kan du kontakte kommunen ved teknisk drift så så skal vi se om vi kan hjelpe til

Nullvisjonen Agder også utarbeidet en brosjyre som forteller om hvordan man skal klippe hekker og busker slik at bilister ikke overser syklister og gående. 

Brosjyren kan man få utlevert ved kommunens servicetorg, eller man kan laste den ned som en PDF her... 

Foto: Schjelderup, Stavanger kommune