Hvem testes for mulig koronavirus? 

Vi er nødt til å prioritere hvem vi tester, ellers kan vi risikere å gå tom for testutstyr. 
Personer uten symptomer skal ikke testes. 
Personer med symptomer blir generelt heller ikke testet, med mindre man oppfyller en av de tre kulepunkter under.

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinnfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon*

*Akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet.  

De som blir testet får svar så snart som mulig. I de fleste tilfeller vil det ta ett til to døgn fra prøven er tatt.
Helsetjenesten har ingen "garantitid" for prøvesvar, og i noen tilfeller kan det være litt ventetid fordi det er mange prøver som skal testes i samme laboratorium.

Ivan Jovovic
Kommuneoverlege