På grunn av den pågående situasjonen med pandemi og Korona virus, vil helse og omsorgstjenesten nå gå inn i en periode hvor det vil bli redusert tilgang på personell samt redusert tjenestetilbud som følge av tiltak tilknyttet smittespredning.
Dette innebærer mange vanskelige prioriteringer som medfører at vi ser oss nødt til å redusere tilbud av helse- og omsorgstjenester i tiden som kommer.

Det vurderes fortløpende hvordan vi kan tilstrebe forsvarlige helse- omsorgstjenester og vi ber om forståelse for at vi vil måtte prioritere pasienter og brukere med størst behov først.
Vi ser oss også nødt til å redusere enkelte tilbud for å ivareta og skjerme sårbare pasienter og brukergrupper.

Dersom vi reduserer tilbudet, vil det gis direkte beskjed. Vi vil være i dialog med deg og dine pårørende/nettverk der dette er naturlig.

Dette vil få følgende konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene:

  • Helse – og omsorgstjenester reduseres eller faller bort der dette vurderes forsvarlig. Det forventes at pårørende, venner og nettverk bidrar for å ivareta pasient/bruker.
    Dette berører pasienter/brukere som mottar helse og omsorgstjenester i hjemmet, ved Sirdalsheimen, i omsorgs- og trygdeboliger og aktivitets/dagsentre,  ergoterapitjenesten eller behandling hos fysioterapeut.

Vi vurderer driften fortløpende, og forholder oss til Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for å hindre smittespredning av Covid-19 viruset. Endringer og beskjeder vil dermed kunne komme på kort varsel.

Kommuneoverlege Ivan Jovovic

Enhetsleder helse Ruth Lillian Hompland

Enhetsleder Pleie og omsorg Arnhild Ravnevann