Næringssjefen er langtidssykemeldt og skal gå av med pensjon om noen måneder. Kapasiteten i kommunens næringsarbeid er for tiden sterkt begrenset, men det arbeides med løsninger for å bedre situasjonen.

Sirdal kommune har inngått avtale med Lister Nyskaping om veiledning til næringslivet i Sirdal knyttet til etablerere/oppstartbedrifter. Lister Nyskaping kan kontaktes på post@listernyskaping.no eller mobiltelefon 96515365 (kontaktperson Renathe Oma). Se også Lister Nyskapings hjemmeside www.listernyskaping.no .

Rådmannen