Søk økonomisk støtte til arbeid med lokale, historiske ferdselsårer.

Frivillige lag og organisasjoner i Agder kan søke om tilskudd til lokalt frivillig arbeid med tilrettelegging, skjøtsel og formidling av lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier i 2022.

Her finner du mer informasjon om søknadsskjema: Tilskudd historiske ferdselsårer

 

Minner også om to andre fylkeskommunale tilskuddsordninger for kulturminnevern, med søknadsfrist 10. februar:

Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg

Tilskudd til mindre kulturminnetiltak