På Sørheim og på korttidsavdelingen på Sirdalsheimen har flere av pasientene har fått omgangssyke. Vi antar at dette skyldes norovirus. Kommuneoverlegen har derfor iverksatt tiltak. Tiltakene er oppslått på hver avdeling. Vi ber besøkende om å følge disse for hindre å bli syke selv, samt forebygge videre smitte.

vask.png

Norovirus i kommunale helseinstitusjoner.pdf