På grunn av Koronaviruset og beredskapen i Sirdal kommune blir Tjørhom legekontor stengt inntil videre. 

All gruppebehandling/gruppetrening hos Sirdal fyskalske institutt blir også innstilt inntil videre på grunn av restriksjoner v/Koronaviruset.

Det vil bli lagt ut mer informasjon dersom endringer

Enhet for helse