På grunn av oppgradering av Handeland Renseanlegg er det for tiden en avløpsledning som ligger og flyter og deler Tjørhomvannet i to. Entreprenøren venter på en gravemaskin fra Danmark i forbindelse med å rette opp i dette, men den kommer ikke før i august.

Inntil videre så vil det derfor ikke være mulighet for å krysse vannet i båt.