Banen er lokalisert i Tonstad sentrum der tennisbanen til Sira-Kvina ligger. Hvis man har behov for skøyter kan man låne dette på kommunens servicetorg.