Tonstad skule hadde sist uke ekstern skolevurdering. 

Ekstern skolevurdering er et verktøy som skolene i Listerregionen har besluttet å bruke for å oppfylle krav til skolebasert vurdering.
Verktøyet består av fem trinn:
skolevurdering .jpg

Vurderingstema er valgt i samråd med skolens ledelse, og Tonstad skule har valgt temaet:
"Fagfornyelsen med fokus på dybdelæring"

De som har stått for vurderingen på Tonstad skule er Turid Litlehei Fosse, rektor Sunde skole og Ingjerd Sindland, rektor Søyland skule.
Vurdererne har vært på skolen i 3 dager og gjennomført intervjuer med lærere, elever, skoleledelse og foresatte.  I tillegg har de vært i alle klasser og observert undervisning.

Det er etablert et "fremtidsbilde", som skal være et bilde på det optimale man jobber mot.
Som vurdererne sier:  "En trenger ikke å være dårlig for å bli bedre".
Vurderene presiserer at de alltid er på jakt etter god praksis.  Og de konkluderte med at det er masse god praksis å finne på Tonstad skule, og at skolen har alle muligheter for å lykkes med å bli enda bedre.

Rapporten ble presentert og overlevert til skolen i "maurtua", torsdag 18.november.
Skolens ledelse skal sammen med personalet jobbe videre med refleksjonsspørsmålene som framkom i rapporten, og skoleeier vil sammen med Lister pedagogiske senter følge opp skolens arbeid det neste året.