Veidekke og Sirdal kommune er blitt enige om en plan for utbedringer av Tonstadbadet.
 
Hovedtrekkene er følgende:
Idrettsbassenget prosjekteres og utbedres så snart som mulig.
Veidekke og kommunen fortsetter dialogen for å bli enige om ansvarsforhold og økonomisk oppgjør.
Når slik avtale foreligger, vil også terapi-/barnebasseng bli utbedret.
 
Sirdal kommune er glad for at vi nå kan komme videre. Vi vil komme tilbake med informasjon om når
Tonstadbadet igjen kan åpnes. Bl.a. må vi få sjekket ut om velværedelen kan være tilgjengelig for
brukere samtidig som utbedringsarbeid i treningsbassenget pågår.