Da Tonstadbadet ble bygget, var det Veidekke AS som hadde totalentreprise på anlegget. Det innebærer at Veidekke er den kontraktspart som Sirdal kommune forholder seg til.
Sirdal kommune er derfor avhengig av å bli enig med Veidekke om nødvendige utbedringer av Tonstadbadet. Dette henger sammen med kontraktsvilkår, garantier, ansvar og økonomi.

Vi kan ikke starte utbedringsarbeidet på egen hånd. Da sitter kommunen med hele ansvaret og all risiko – kontraktsforholdet med og garantiansvaret til Veidekke ville vært brutt.
Sirdal kommune synes det er beklagelig at vi ennå ikke er blitt enige med Veidekke. Allerede på møte 4. september ville Sirdal kommune at man skulle starte arbeidet med å planlegge utbedringer.
Veidekke har ønsket å se nærmere på årsakssammenhenger og ansvarsforhold før de sier ja til dette. Vi mener at feil bruk av fugemasse (som var avvik fra beskrivelsen) er hovedårsaken til at fliser løsner. Dette er Asplan Viak, som prosjekterte anlegget, enig i.

Sirdal kommune skal møte Veidekke igjen 17. oktober. Vi gjør nå et siste forsøk på å få til en utenomrettslig avtale. Vi beklager overfor alle brukere
av Tonstadbadet at denne saken til nå ikke har funnet sin løsning. Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter møtet med Veidekke.