TONSTADBADET ER STENGT I HØSTFERIEN. Fra og med fredag 02.10 til og med søndag 11.10.

Som et forebyggende tiltak har kommuneoverlegen besluttet å stenge Tonstadbadet i uke 41 (høstferien)

Begrunnelsen for dette er at risikoen for smitte anses som for stor med økende smittetrykk i flere kommuner i regionen og at mange badende samtidig vil bli en utfordring i forhold til smittevern på det forholdsvis lille arealet som Tonstadbadet består av.