Sirdal kommune – her representert ved ordfører Jonny Liland og utvalgsleder for oppvekst og levekår Glenn Josdal - er godt fornøyd med at kontrakt vedrørende hjemtransport av sirdøler som er skolelever ved Dalane videregående skole nå er blitt underskrevet. Transportør blir Tonstad Taxi, her representert ved daglig leder Kim Tjomlid.
Den lange ventetiden for elevene for å komme seg hjem etter skoleslutt blir fra nå av historie og det nye rutetilbudet blir iverksatt allerede fra i morgen av.