Sirdal kommune hadde gleden av å invitere frivillighetstjenesten med på en bedre middag ved Torvløbakkan gard mandag kveld. Ordfører Thor Jørgen Tjørhom ønsket velkommen, og takket de frivillige for den innsats de legger ned for å hjelpe andre. Ass. rådmann John Birkeland takket Hanne Fodstad for meget god innsats som koordinator for tjenesten gjennom 5 år. Hun overlater nå stafettpinnen til Sissel Agathe Bø, som ble takket for at hun har sagt seg villig til å overta.

Sirdal kommune vil takke alle frivillige som bidrar til et varmere lokalsamfunn - Vi setter stor pris på dere, og vi trenger enda flere!