Dette betyr at legevakten i Sirdal vil gjennomføres som normalt fra 2. november. Det kan være litt forskyvninger av fastlegetimer i begynnelsen av uka grunnet tilpasninger til varslet uttaket av leger i streik.

Rådmannen