UKM Sirdal 2020 blir dessverre avlyst.

Som et tiltak i å være i forkant av eventuell koronasmitte, så har Sirdal kommune valgt å avlyse UKM i Sirdal.
Agder fylkeskommune har også besluttet å avlyse UKM festivalene i Agder.

Myndighetene oppfordrer oss alle til å bidra i en nasjonal dugnad for å ikke bidra til økt spredning av Korona virus. Konsekvensene av rask spredning kan blir utfordrende for mange. Vi opererer på bakgrunn av «føre-var-prinsippet», og det vil bli satt i gang mange tiltak for å begrense smitte i Sirdal.

Basert på Folkehelseinstituttets nye retningslinjer for arrangementer har Sirdal kommune besluttet at UKM i Sirdal avlyses grunnet arrangementets art og fare for smittespredning av korona viruset.

Dette er svært beklagelig, først og fremst for alle deltagere, men også for alle andre involverte i arrangementet.