Sirdal kommune forholder seg til nasjonalt fastsatte unntak for dagsbesøk til fritidsbolig i Sirdal. Kommunen viser til regjeringens og kommunens oppfordring om at fritidsreiser bør unngås i dagens situasjon. Sirdal kommune er takknemlig for at flest mulig fritids-innbyggere følger disse oppfordringene.

Kommunen overvåker hvor mange som kommer til Sirdal basert på observasjoner rundt om i kommunen og jevnlig uttak av oversikt over «aktive SIM-kort» i mobiltelefoner i Sirdal. Disse opplysningene blir rapportert videre til nasjonale myndigheter for videre oppfølging av «hytteforskriften».

Alle skitrekk, overnattingsbedrifter, serverings- og skjenkesteder i Sirdal har vært stengt siden torsdag 12. mars. Det blir ikke kjørt opp skiløyper i kommunen.