Det er forbudt å gjøre opp ild utendørs under forhold eller på en slik måte at det kan oppstå brann, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Den som tenner opp utendørs ild (bål) er ansvarlig for brenningen. Brannvesenet gir ikke forhåndsgodkjenning av bål. Utendørs brenning, unntatt Sankt Hans-bål, grilling og kaffibål, meldes til Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) på e-post: ABSV110@rogbr.no

Utendørs brenning kan kun skje når forholdene tillater dette. Sjekk vind, nedbør/tørke og avstand til bygninger m.m. Det er generelt forbud mot brenning i skog og utmark i perioden 15. april-15. september.

Slukkemidler må være tilgjengelig. Brenning må skje før mørkets frembrudd slik at det ikke oppstår misforståelser om det er et kontrollert bål eller en reell brann. Bål må ikke forlates før det er forsvarlig slukket.

Det er ikke lov å brenne avfall (impregnerte materialer, isolasjonsmateriale og plast m.m.), jf. forurensningsloven.

Rådmannen