Sirdal kommune jobber for å få etablert en fast villreinutstilling knyttet til Sirdal Fjellmuseum.

Dette i et samarbeid mellom  Sirdal kommune, SVR og Agder fylkeskommune.

 

Vår tidligere museumsleder, som var prosjektansvarlig for utstillingen,  sluttet i stillingen høsten 2022.   For å få fullført prosjektet, lyses det nå ut som tjenestekjøp fra et foretak/firma som kan fullføre utstillingsprosjektet ut fra de føringer som er lagt. Oppdraget vil ha en varighet på inntil 6. mnd. fra oppstart. Fjerning av gammel utstilling og klargjøring av lokaler for ny utstilling vil inngå i oppdraget. Montering og utførelse av selve utstillinga skal skje i tett samarbeid med utstillingsarkitekt i  Agder fylkeskommune. Foretaket har videre  ansvar for nødvendige kontraktsinngåelser, bestillinger, leveringer, logostikk m.m.

Arbeidet  skal utføres i samarbeid og dialog med Sirdal kommune, fylkeskommunen og SVR.

Foretaket skal rapportere direkte til enhetsleder for kultur.  

 

Vi søker etter et foretak/firma  med erfaring fra prosjektledelse, gjerne knyttet til fagfeltet utstilling/kultur.

Det vil legges vekt på evne til samarbeid, gjennomføringsevne og sluttresultat.

Det er sterkt ønskelig med oppstart av oppdraget så raskt som mulig.

Oppdraget har en økonomisk ramme på inntil 200 000,-

 

Mer informasjon om dette kan en få ved å kontakte enhetsleder for kultur Alf Sveinung Haughom tlf. 41457587 eller e-post ash@sirdal.kommune.no

Tildeling vil skje på grunnlag av det mest fordelaktige tilbud, hvor prosjekterfaring og faglig kompetanse vil bli sterkt vektlagt med 70% og økonomi 30%

Vi forutsetter lokal  tilstedeværelse på Kvæven under arbeidet med utstillingen.

Frist for innsendelse av tilbud: Fredag 27.01.2023.