LISTEFORSLAG

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12.00.

Denne fristen er nå nådd, og det er ikke lenger mulig å levere listeforslag.

 

Følgende listeforslag er innkommet:

Høyre

Venstre

Fremskrittspartiet

Krf

Senterpartiet

Arbeiderpartiet