I våre magasiner er det nå høy vannstand etter stor snøsmelting.

Vi har pågående lovpålagte rehabiliteringsarbeider på dam Homstøl i Kvinavassdraget. Forestående arbeider krever lav vannstand i Homstølmagasinet. Av den grunn planlegger vi fra 3. juli tapping av vann opptil 80 m3/s. Dette kommer i tillegg til naturlig tilsig.

Dette medfører økt vannføring i store deler av juli i Kvinavassdraget nedenfor dam Homstøl. Størst økning av vannføring forventes i første halvdel av juli.

I Sira-vassdraget kan det i et kort tidsrom i første halvdel av juli bli aktuelt å tappe opptil 350 m3/s vann fra dam Handeland.

På grunn av den høye vannstanden kan det bli overløp/tapping fra øvrige magasiner som vil gi økt vannføring i våre vassdrag.

Vi forventer ikke vannføringsmengder som gir skadeflom, men ber folk være oppmerksomme ved opphold nær vassdragene. 

Tekst og foto: Sira-Kvina